Ziekmelding

Als uw kind ziek is, belt u onze administratie tussen 8.00 en 9.00 uur op telefoonnummer 0165 - 31 33 38. Ziek melden kan alleen door ouders of verzorgers gebeuren.

Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter of een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Als het niet mogelijk is een afspraak buiten schooltijd te maken, dan dient u uw zoon of dochter minimaal drie werkdagen vooraf af te melden bij de administratie. In geval van spoed begrijpen wij dat dit niet mogelijk is.

Als uw kind op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de leerjaarcoördinator (of diens vervanger). De coördinator bepaalt of uw kind naar huis mag. Daarna zal de administratie contact met u opnemen om uw toestemming te vragen uw zoon/dochter naar huis te laten gaan.

Weer beter
Als uw dochter of zoon weer beter is, dan meldt hij/zij zich direct bij aankomst op school bij de administratie weer beter of u belt naar de administratie via bovenstaand nummer. Het is fijn als uw kind altijd iemand kan bereiken in 'noodsituaties'. Zorg dat uw kind een mobiel nummer heeft van één van de ouders/verzorgers of een nummer van een familielid of goede kennis. Helaas gebeurt het nog vrij regelmatig dat een leerling niemand kan bereiken, dus graag uw aandacht hiervoor!