Ouderavonden

Ouders worden drie maal per jaar uitgenodigd voor een individuele ouderavond.

Op deze avond worden de resultaten en/of het gedrag van uw zoon/dochter met de mentor besproken. Ook worden er algemene informatieavonden georganiseerd, waarop een voor alle ouders belangrijk onderwerp wordt besproken. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.