De mentor

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. De mentor is het eerste aanspreekpunt van uw zoon of dochter en van u.

Leerlingen die goed in hun vel zitten, gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale plaats in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Ook problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost.

De mentor geeft de meeste lessen. Hij helpt leerlingen met het leren en plannen en ondersteunt leerlingen met sociaal-emotionele vaardigheden. De mentor zorgt voor extra hulp als dat nodig is. Ook begeleidt de mentor leerlingen, samen met de decaan, bij het maken van (beroeps)keuzes.

Het contact tussen school en u als ouders verloopt meestal via de mentor. Als u en uw zoon/dochter er met de mentor samen niet uitkomt, dan kan een gesprek met de leerjaarcoördinator volgen.