Cijfers, slagen of overgaan

Doordat wij in alle leerjaren twee of drie verschillende klassenniveaus hanteren, kan een leerling altijd op een voor zijn/haar geschikt niveau het onderwijs volgen. Dit heeft tot gevolg dat het nauwelijks voorkomt dat uw zoon of dochter een leerjaar over moet doen.

Cijfers
Bij verreweg de meeste vakken drukken we de kwaliteit van de schoolprestaties uit in cijfers. De leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 3 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Ook door in te loggen op Magister op de homepage van deze website kunt u online alle prestaties van uw zoon of dochter volgen. De leerlingen uit klas 4 ontvangen 3 maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten.

Overgaan
Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van regelingen. Dit zijn richtlijnen; de uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Kijk voor meer informatie in de schoolgids, te vinden onder schooldocumenten op de homepage.

Slagen
In het examenreglement staat onder andere beschreven met welke cijfers je geslaagd bent. Dit reglement vindt u onder de knop schooldocumenten op de homepage.