Veilige school

Onze school is veilig. Jaarlijks wordt de school gecontroleerd op het onderhoud en de veiligheid van inbraak en brandmeldsystemen. Er wordt tevens gecontroleerd of alle controles op het gebied van brandveiligheid, legionella, gymzalen, klimwanden, gereedschappen en machines zijn uitgevoerd. Ook dit jaar zijn we daar weer in geslaagd!

Veilig naar en op school:

Zonder tussenuren

In de eerste drie klassen heb je tussendoor geen vrije uren. Als een leraar afwezig is, komt er een vervangende leraar. Het gebeurt ook dat we het lesrooster inschuiven, zodat je 's morgens wat later begint of 's middags eerder vrij bent. We maken de roosterwijzigingen zo vroeg mogelijk op het mededelingenbord bekend.

In leerjaar 4 proberen we het aantal tussenuren te beperken tot een minimum. Je mag tussendoor niet van het schoolterrein af, ook niet tijdens de pauzes. Natuurlijk is er op en rondom school toezicht.

Met de bus of trein

Prinsentuin ligt op vijf minuten lopen van het NS-station Oudenbosch en de bushalte. Er zijn veel leerlingen die met het openbaar vervoer reizen. We proberen hiermee rekening te houden bij het vaststellen van de lestijden.

Met de fiets

We vinden het een prettig idee dat je met elkaar naar school fietst. Daarom zetten we dorpsgenootjes zoveel mogelijk bij elkaar in de klas. Dit lukt helaas niet altijd. Wel kun je op school altijd je huiswerk maken, zodat je op elkaar kunt wachten als je een uurtje eerder vrij bent.

Veilig Honk

Onderweg op de fiets van en naar school kan van alles gebeuren. Pech onderweg, een lekke band, pesterijen of bijvoorbeeld slecht weer. Op diverse plaatsen langs de schoolgaande routes vinden de leerlingen Veilige Honken. Een Veilig Honk is een huis waar vrijwilligers wonen die een veilige plek bieden. Daar kan aangebeld worden voor kortdurende hulp.

Op een veilige fiets of brommer Samen met VVN en de politie houden we een verkeersdag. Daar komt, met name, het rijden op een brommer of scooter aan bod. Met het project Streetwise worden leerlingen van leerjaar 1 bewust gemaakt van de gevaren in het verkeer.