Schoolboeken

Ook dit schooljaar ontvangt de school per leerling geld van het rijk (ongeacht leerjaar en gekozen pakket) voor een basis leermiddelenpakket. Dit basispakket stelt de leerling in staat vakken te volgen en resultaten te behalen binnen de kaders en werkwijze van de school.Indien de werkelijke kosten van dit pakket hoger uitvallen dan het budget, is dat voor rekening van de school. Buiten deze regeling vallen naslagwerken en boeken die in meerdere leerjaren gebruikt worden. Denk hierbij aan een woordenboek, atlas, rekenmachine, agenda, schrift, multomap etc.

De school loopt een financieel risico wanneer aan het einde van het schooljaar er boeken ontbreken dan wel zodanig beschadigd zijn dat deze het volgende schooljaar niet opnieuw gebruikt kunnen worden. Let dus alstublieft goed op de spullen! Kijk voor meer informatie over schoolkosten in de schoolgids.