Schooldocumenten

In schooldocumenten staan enkele belangrijke digitale documenten.

In de schoolgids staan belangrijke zaken beschreven, zoals ondersteuning van leerlingen, de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de doelstellingen van de school, huisvesting, geldzaken, veiligheid enzovoort.
Het schoolplan geeft de plannen weer voor de komende jaren. Het examenreglement en de PTA's kun je hier vinden. Ze staan elk jaar voor 1 oktober op deze plaats.
Prinsentuin brengt in het leerlingenstatuut tot uitdrukking hoe het instituut aankijkt tegen, en om wil gaan met, de rechten en plichten in een onderwijsorganisatie. Tevens wil Prinsentuin dat alle leerlingen op dezelfde wijze behandeld worden.
Zie onderstaande links welke belangrijke schooldocumenten we verder willen communiceren.

Schoolgids Prinsentuin Oudenbosch 2017-2018
Schoolplan vmbo 2015-2018
Examenreglement VMBO 2017 2018 
PTA 2017 2018 leerjaar 3
PTA 2017 2018 leerjaar 4
Schoolveiligheidsplan Oudenbosch 2015-2018
Schoolondersteuningsprofiel Prinsentuin Oudenbosch 17-18
Overdrachtsdossier
Leerlingenstatuut-2015-2017
Aanvulling op leerlingenstatuut pt oudenbosch 
Klachten en procedures ROC West-Brabant
Reglement commissie van bezwaar verwijdering
Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
Medisch handelingsprotocol
Bestuursreglement ROC WB
Respect protocol Prinsentuin Oudenbosch