Leerroute Zorg

Bij de leerroute Zorg leer je veel over een gezonde leefstijl voor cliënten in de zorg. Je leert over cliënten, over zelfredzaamheid en communicatie. Je leert praten met cliënten en deze te helpen bij huishoudelijk werk en andere activiteiten. Je leert om activiteiten te organiseren die te maken hebben met voeding en beweging voor een specifieke doelgroep.

Je doet onderzoek naar het verband tussen voeding, hygiëne, beweging en gezondheid. Daarna geef je voorlichting over deze onderwerpen. Je doet veel opdrachten in de praktijk. Je oefent op school en bezoekt instellingen zoals een kinderdagverblijf, zorgboerderij, en een verzorgingstehuis. Als afsluiting leer je om zelf gezond voedsel te kweken en te verwerken. 

De leerroute bestaat uit de volgende onderdelen: 

Wonen en huishouden
Hier leer je bij een klant te informeren naar de wensen en je assisteert bij het creëren van een schone leef- en werkomgeving. Je houdt op vriendelijke wijze contact met de klant, helpt bij de voedingsverzorging en doet huishoudelijke klusjes.

Mens en gezondheid
Hier leer je over een gezonde leefstijl en stel je een verantwoord bewegings- en voedingspatroon samen voor een doelgroep. Ook leer je een gezonde maaltijd samenstellen, te bereiden en opdienen.

 Voeding en beweging
Je kunt zelf een plantaardig voedingsmiddel opkweken en verkopen. Je leert hierbij over verantwoorde voeding. Ook organiseer je een bewegingsactiviteit in de open lucht.

Organiseren van een activiteit
Tijdens de leerroute Zorg organiseer je regelmatig activiteiten. Zoals: een eenvoudige maaltijd voor elkaar organiseren, een maaltijd voor een doelgroep organiseren of een bewegingsactiviteit in de open lucht voor een doelgroep coördineren. Je leert te onderzoeken wat de wensen zijn van de opdrachtgever, dit uit te werken en later te presenteren aan de groep. Je regelt alles wat er nodig is voor de activiteit. Hierbij horen ook het inrichten van de ruimte en het schoonmaken en opruimen van alle materialen.