Leerroute Groen

Bij de leerroute Groen ga je jezelf verdiepen in de groene sector. Je leert hier meer over verzorgen van planten en dieren en over het aanleggen en onderhouden van groene ruimtes. Ook de economische aspecten komen hierbij aan bod.

 De leerroute bestaat uit de volgende onderdelen:

Groene zorg
Bij Groene zorg richten we ons vooral op dier, plant en zorg. Je leert hier wat er allemaal gebeurt op een zorglocatie. Je leert planten en dieren te verzorgen samen met de cliënten van de zorglocatie. Jouw taak hierin is de werkzaamheden plannen, organiseren en uitvoeren in samenwerking met de cliënten.

Werk in tuin en landschap
Werk in tuin en landschap sluit het beste aan op het beroep hovenier. Naast het onderhouden en aanleggen van tuinen, plantsoenen en andere groene ruimtes komen economische aspecten zoals plannen en begroten aan de orde.

Houden van dieren
Houden van dieren richt zich op het verzorgen van dieren. Je gaat rassen en soorten herkennen, leren over huisvesting en de dagelijkse verzorging. Het gaat om zowell gezelschapsdieren als productiedieren komen hierbij aan bod.

Organiseren van een activiteit
Je kunt je voorstellen dat als je straks een baan hebt in het groen je gevraagd wordt om een bepaalde activiteit voor het bedrijf te organiseren. Denk daarbij aan personeelsfeestjes, open dagen, jubileumfeesten, enz.. Je leert om in groepen een dergelijke activiteit te organiseren. Denk hierbij aan leren plannen, leren overleggen, afspraken maken en nakomen en contacten te onderhouden met anderen van buiten de organisatie.