Meer dan groen alleen

De laatste twee leerjaren (de bovenbouw) zijn de examenjaren. Sinds schooljaar 2016-2017 heb je op Prinsentuin Oudenbosch binnen het profiel groen keuzes uit verschillende leerroutes:

Leerroute Zorg
Leerroute Horeca
Leerroute Groen
Leerroute Sport
Leerroute Techniek
Leerroute Vormgeving

Je kiest aan het einde van de tweede klas voor één van deze leerroutes. Zo bereid je je breder en beter voor op het mbo. Die leerroute doe je op het niveau dat bij je past in de:
- basisberoepsgerichte leerweg in leerjaar 3 en 4
- kaderberoepsgerichte leerweg in leerjaar 3 en 4
- gemengde leerweg en mavo+ alleen in leerjaar 3

De profielen gaan over het beroepsgerichte programma, dus over de praktijk.