Rekentoets

Leerlingen op het vmbo moeten een rekentoets maken. De toets telt nog niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan.

Het cijfer voor BB-leerlingen wordt in een aparte bijlage bij de cijferlijst meegegeven.
Het doel van de (digitale) rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten.