Examenreglement en PTA's

In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal.

In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Een aantal vakken keert niet meer terug in leerjaar 4 en wordt dus al in leerjaar 3 afgesloten.

De PTA's (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn via het menu te vinden bij Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin is per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. 
Bij de schooldocumenten staat het examenreglement. Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA's.
De leerlingen uit klas 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de bovenbouwcoördinator.