Onze leerwegen


De Gemengde Leerweg De Gemengde Leerweg (GL) biedt naast de algemene vakken ook een beroepsgericht programma. Een combinatie dus van denken en doen. Als je weinig moeite hebt met leren en al weet welke richting je op wilt, dan past de gemengde leerweg bij jou. Je doet examen in vijf algemene vakken en één praktijkvak uit de sector die je hebt gekozen. Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden zijn dezelfde als in de theoretische leerweg (het oude mavo-niveau).

Mavo+
Als je binnen de gemengde leerweg een extra theoretisch vak kiest, behaal je een Mavo diploma!

Met de GL of Mavo+ kan je doorstromen naar het hoogste niveau van het mbo (niveau 4). Met het Mavo+ diploma kan je naar de havo. Je vakkenpakket moet dan wel afgestemd zijn op het juiste havo-profiel.

Kaderberoepsgerichte Leerweg
De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) is geschikt voor leerlingen die graag leren door praktisch bezig te zijn. Naast algemene vakken krijg je een beroepsgericht programma. In deze leerweg heb je in klas 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in jouw pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht.

Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het mbo, niveau 3 of 4.

Basisberoepsgerichte Leerweg
De Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) is voor leerlingen die heel praktisch ingesteld zijn en het liefst met de handen werken. In verhouding wordt veel aandacht aan de praktijk besteed. In deze leerweg heb je in klas 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in je pakket. Het verschil zit in het niveau van de algemene vakken en de praktijkvakken. Dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg.

Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.