Aanmelden en toelating

Prinsentuin Oudenbosch werkt net als alle andere VO-scholen in de regio, met centrale aanmelddagen. De aanmelddagen voor schooljaar 2018-2019 zijn op 6 en 7 maart 2018. U bent met uw zoon/dochter welkom tussen 16.00 uur en 19.30 uur.

Wat moet je meenemen? 

  • Ingevuld Aanmeldformulier Oudenbosch 2018-2019;
  • Het leerlingprofiel dat u van de basisschool ontvangt;
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw zoon of dochter (beide zijden); een uittreksel uit het persoonregister is ook mogelijk;
  • Indien van toepassing: andere voor het onderwijs relevante informatie.

Toelating

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze school: via email: prinsentuinoudenbosch@rocwb.nl , telefonisch: 0165-313338 of via de heer A. van Tilburg, coördinator leerjaar 1: a.vantilburg@rocwb.nl