Leerlingenraad

Binnen het onderwijs staat de leerling centraal. Het is daarom belangrijk dat jullie, als leerlingen, ook inspraak hebben. De leerlingenraad van Prinsentuin Oudenbosch denkt mee over de school en de gang van zaken.