Begeleiding

Onze school hecht grote waarde aan een goede ondersteuning van de leerling. Daarbij gaat het niet alleen om de prestaties maar ook om jouw welzijn. Om je zoveel mogelijk kansen te bieden de leerweg te volgen die bij je past, heeft onze school een ondersteuningssysteem.

Het is de bedoeling dat de begeleiding zoveel mogelijk tijdens de reguliere lessen plaatsvindt. Alleen wanneer hulp binnen de lessen niet wenselijk of haalbaar is, kiezen we voor begeleiding buiten de les. Kijk voor meer informatie in het schoolondersteuningsprofiel onder de knop ‘schooldocumenten’ op de homepage.

Docente Jessica van den Oetelaar: "Ik ben heel betrokken en dat voelen ze. Ik geef ze het gevoel dat ze er mogen zijn, gehoord en gezien worden."

De decaan

De lessen beroepenoriëntatie worden op Prinsentuin Oudenbosch georganiseerd door de decaan. Hij of zij is ook diegene die de keuzebegeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt. In klas 3 begeleidt de decaan je bij het samenstellen van het vakkenpakket. In overleg met jou en je ouders komt er een verantwoord vakkenpakket tot stand dat bij je past en dat goed aansluit op het vervolgonderwijs. De doelen van de keuzebegeleiding zijn:
  • je helpen om eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen;
  • je leren keuzes te maken uit opleidingen en beroepen;
  • je begeleiden met het oog op vervolgsituaties;
  • toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen.

De mentor

Op Prinsentuin Oudenbosch hechten we veel waarde aan goed contact tussen je ouders en de school. Jouw ontwikkeling is een gezamenlijke taak waarbij regelmatig contact wenselijk is. De mentor is hierbij het eerste aanspreekpunt.

Als je goed in je vel zit, ga je met plezier naar school en presteer je beter. De mentor neemt een centrale plaats in; hij begeleidt alle leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. De mentor geeft ook de meeste lessen. Hij helpt je met leren en plannen en ondersteunt je in het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. De mentor zorgt voor extra hulp indien nodig. Ook begeleidt de mentor je, samen met de decaan, bij het maken van (beroeps)keuzes.

Het contact tussen de school en je ouders verloopt meestal via de mentor. Als je er met de mentor samen niet uitkomt, dan kan een gesprek met de leerjaarcoördinator volgen.