Leerwegen

De Gemengde Leerweg

De Gemengde Leerweg (GL) biedt naast de algemene vakken ook een beroepsgericht programma. Een combinatie dus van denken en doen. Als je weinig moeite hebt met leren en al weet welke richting je op wilt, dan past de gemengde leerweg bij jou. Je doet examen in vijf algemene vakken en één praktijkvak uit de sector die je hebt gekozen.

Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden zijn dezelfde als in de theoretische leerweg (het oude mavo-niveau).

Mavo+

Als je binnen de gemengde leerweg een extra theoretisch vak kiest, behaal je een Mavo diploma! Met de GL of Mavo+ kan je doorstromen naar het hoogste niveau van het mbo (niveau 4). Met het Mavo+ diploma kan je ook naar de havo. Je vakkenpakket moet dan wel afgestemd zijn op het juiste havo-profiel.

Kaderberoepsgerichte Leerweg

De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) is geschikt voor leerlingen die graag leren door praktisch bezig te zijn. Naast algemene vakken krijg je een beroepsgericht programma. In deze leerweg heb je in klas 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in je pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer op de praktijk gericht. Als je je diploma hebt behaald, kun je doorstromen naar het mbo, niveau 3 of 4.

Basisberoepsgerichte Leerweg

De Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) is voor leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld en het liefst met de handen werken. In verhouding wordt er veel aandacht aan de praktijk besteed. In deze leerweg heb je in klas 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in je pakket. Het verschil zit in het niveau van de algemene vakken en de praktijkvakken. Dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Leerwerktraject

Zit je in de basisberoepsgerichte leerweg en heb je moeite om het lesprogramma te volgen? Dan is het leerwerktraject voor jou een optie. Dit is een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. Je leert makkelijker in de praktijk dan via lessen op school. De school bepaalt, in overleg met je ouders, of je in aanmerking komt voor dit traject.

Het leerwerktraject werkt als volgt: Op school loop je het examenprogramma Nederlands door en volg je het beroepsgerichte programma. Dit wordt gecombineerd met enkele lesuren in algemene vakken, waar je werkt aan vaardigheden die je in staat stellen om bij een bedrijf te functioneren. Daarnaast loop je twee dagen per week stage. Bij een bedrijf oefen je in alle zaken die je op school hebt geleerd. Je bent hier geen werknemer, maar een leerling van school die in de praktijk komt leren.

Na twee jaar leerwerktraject doe je examen in het vak Nederlands en in het beroepsgerichte programma. Als je op beide onderdelen voldoende scoort, ontvang je het diploma 'basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject'. Met dit diploma kun je direct verder leren op het mbo op niveau 2.